Wyszukiwarka

Ubezpieczenia

Nasza firma dzięki współpracy z licznymi ubezpieczycielami może przedstawić szeroką ofertę tanich ubezpieczeń. Zaproponujemy najkorzystniejszą i najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb polisę spośród wielu. Wraz z Nami ustalisz odpowiedni zakres i stawki ubezpieczenia takiego, jakiego właśnie potrzebujesz! Atrakcyjne rabaty i pakiety!

ZAJMUJEMY SIĘ PROFESJONALNĄ SPRZEDAŻĄ UBEZPIECZEŃ:

 • mieszkań i domów
 • komunikacyjnych;
 • małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wyjazdów turystycznych w kraju i zagranicą;
 • na życie; 
 • rolnych; 
 • następstw nieszczęśliwych wypadków; 
 • rodzinnych, indywidualnych i grupowych.

 Ubezpieczenia mienia:

 •  Indywidualne:            

                                        Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych

                                        Ubezpieczenie domków letniskowych

                                        Ubezpieczenie domów w budowie

                                        Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

                                        Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

                                        Ubezpieczenie ruchomości domowych

                                        Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

                                        Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

 • Firm: 

                                        Kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw

                                        Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

                                        Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

 •  Ubezpieczenia komunikacyjne: 

                                       Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC)

                                       Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR)

                                       Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i przewożonych                                                                        pasażerów

                                       Ubezpieczenia pomocy medycznej i technicznej na pojazdy samochodowe

 • Ubezpieczenia transportowe: 

                                       Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

                                       Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym 

                                       Ubezpieczenie OC spedytora

 • Ubezpieczenia osób od następstw nieszczęśliwych wypadków: 

                                       Indywidualne

                                       Ubezpieczenie dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni i innych                                                                       placówek oświatowo-wychowawczych 

                                       Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów                                                           grupowych

                                       Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne

                                       Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera

                                       Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny                                                                sportowe

 •  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

                                       Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności różnych zawodów,

                                       Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

                                       Odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny,

                                       Odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności                                                                  usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych itd.

Designed by Possible